Údržba balkonů a teras, pravidla pro používání

     Aby Váš balkon, terasa nebo lodžie byly dlouho funkční a bez závad, je nutné provádět pravidelnou údržbu a také dodržovat jisté zásady pro užívání. V níže uvedených řádcích se dozvíte vše důležité. Některé rady a pokyny nemusí být vhodné pro Váš balkon nebo terasu, záleží na provedení balkonu nebo terasy. 

Pravidelná údržba

 

     Každý balkon (platí i pro terasy a lodžie) by měl být jednou ročně zkontrolován. Nejvhodnější doba pro kontrolu je květen až červen. Drobné závady zjištěné při kontrole je vhodné neprodleně odstranit. Nejčastější závady a způsoby jejich odstranění uvádíme níže:

 • nečistoty na povrchu balkonu nebo terasy (řešení: důkladné umytí balkonu mýdlovou vodou kartáčem s jemnými štětinami)
 • praskliny a drobné trhliny ve spárách  mezi dlaždicemi (řešení: vyškrábání nesoudržné spárovací hmoty, následné přespárování)
 • praskliny a drobné trhliny v pružných spojích mezi dlažbou a soklem nebo mezi dlažbou a okapnicí, případně mezi dlažbou a nožičkami zábradlí (řešení: odstranění pružného tmele, vyčištění spár nebo míst pro styk prvků, aplikace penetračního nátěru, aplikace pružného tmele, nejlépe Mapei PU 40)
 • koroze kovových prvků (řešení: obnova antikorozního nátěru)

Zásady pro vhodné užívání balkonů (platí i pro terasy a lodžie)

 

     Níže uvádíme nejdůležitější zásady pro užívání balkonů. Některé zásady platí pouze pro určité typy povrchů balkonů, jiné platí obecně.

 • v zimě na balkony může napadnout sníh nebo zde může zmrznout voda, v žádném případě se nedoporučuje používat k posypu sůl nebo jiná tavidla (sůl může nevratně poškodit některé spárovací hmoty a hydroizolace)
 • je-li na balkoně sníh nebo led, není vhodné používat k jeho odstranění kovová hrabla nebo lopaty (doporučuje se použití plastových hrabel nebo škrabáků)
 • odstraňovat sníh nebo led není vhodné ani použitím vroucí vody, k odstranění ledu a sněhu z terasy je možné použít vodu o teplotě do 35 stupňů Celsia
 • u balkonů provedených krytinou z PVC folie nelze použít k odstranění ledu a sněhu žádný typ hrabla, sníh lze pouze zametat měkkým smetákem
 • balkony se nesmí zatěžovat na jednom místě trvale uloženými předmět vyšší hmotnosti (nad 100 kg), nejsou-li na toto zatížení předem dimenzovány
 • Údržba balkonů a teras, pravidla pro používání +

       Aby Váš balkon, terasa nebo lodžie byly dlouho funkční a bez závad, je nutné provádět pravidelnou údržbu a také dodržovat jisté zásady pro užívání. V níže uvedených řádcích se dozvíte vše důležité. Některé rady a pokyny nemusí být vhodné pro Váš balkon nebo terasu, záleží na provedení balkonu nebo terasy. 

  Pravidelná údržba

   

       Každý balkon (platí i pro terasy a lodžie) by měl být jednou ročně zkontrolován. Nejvhodnější doba pro kontrolu je květen až červen. Drobné závady zjištěné při kontrole je vhodné neprodleně odstranit. Nejčastější závady a způsoby

 • Nejčastější závady +

  Úvod

   

       Na základě dlouholetých zkušeností s opravami balkonů, teras a lodžií jsme zjistili, jaké jsou nejčastěší závady, postupně vedoucí k zatékání dešťové vody do konstrukce budovy nebo do bytů ležících pod balkony, terasami nebo lodžiemi.

  Nejčastější závady balkonů, teras a lodžií s povrchem tvořeným keramickou dlažbou

  • závady na pružných spojích - spoje mezi soklem a plochou dlažby
  • závady u napojení detailu balkonových dveří
  • závady v místech prostupů noh zábradlí terasou
  • závady v místech ukončení dlažby ve styku s okapnicí
  • závady způsobené nesprávnou pokládkou dlažby (nesprávný způsob nanášení stavebního lepidla
 • Názvosloví +

  Balkon

       Balkonem se nazývá předsazená konstrukce, půdorysně přečnívající přes obvodovou nosnou zeď směrem vně budovy. Balkony mohou být dle konstrukce konzolové, podepřené nebo zavěšené. Jako nosný materiál pro konstrukci balkonu se na našem území nejvíce používá železobeton, ale vyjímkou nejsou ani balkony provedené pouze z oceli nebo dřeva.

  Lodžie

       Název pro lodžii pochází z italštiny, konkrétně ze slova "loggia". Lodžie je do exterieru otevřený prostor, zapuštěný dovnitř objektu (nepřesahuje nosnou obvodovou stěnu). Nosná konstrukce objektu je v místech lodžie podepírána sloupy nebo nosnými stěnami situovanými v místě předělů

 • Trocha teorie +

       Na této stránce naleznete základní informace o balkonech, terasách a lodžiích. Kliknutím na níže uvedené odkazy budete přesměrováni na články popisující uvedené téma. 

  Názvosloví

  Nejčastější závady

  Údržba balkonů a teras

 • Dřevo nebo plastodřevo +

       Alternativním řešením povrchu teras může být například použití prken z ušlechtilého impregnovaného dřeva nebo takzvaného "plastodřeva", které má oproti dřevu mnohonásobně vyšší životnost. 

       Podklad se připravuje obdobně jako u teras s betonovými dlaždicemi. Plocha terasy musí být vyspádovaná s minimálním spádem 2%. Na hydroizolaci se pokládá rošt, do kterého se připevňují nerezovými šrouby jednotlivá prkna.

       Dřevěné části teras i přes aplikaci ochranných nátěrů a pravidelnou údržbu trpí vlivem změn teplot a vlhkosti. Své samozřejmě udělá i UV záření (především na terasách a balkonech situovaných jižním nebo západním směrem). S

 • Betonové dlaždice +

       Povrch teras z betonových dlaždic uložených na PVC folii je v současnosti módním trendem především u novostaveb. Betonové dlaždice se vyrábí v mnoha líbivých odstínech a strukturách povrchu. Oproti keramické dlažbě mají betonové dlaždice mnohem vyšší odolnost proti mechanickému poškození a obecně mívají mnohem vyšší protiskluzovost. Pokládají se na hydroizolační vrstvu tvořenou například folií Fatrafol nebo Alkorplan za pomoci speciálních distančních podložek.

       Takto realizované povrchy teras však vyžadují i pravidelnou údržbu, spočívající především v čištění prostoru mezi folií a vlastní dlažbou a také mezi jednotlivými dlaždicemi. Tudy je totiž

 • Terasy a balkony s povrchem z keramické dlažby +

       Nejběžnějším povrchem teras, balkonů a lodžií v České republice je v současnosti keramická dlažba. Nalezneme ji na pavlačích, balkonech a terasách činžovních domů z dvacátého století, stejně jako na lodžiích panelových domů postavených v době totality, ale i na moderních novostavbách bytových nebo rodinných domů.

       Pro použití keramické dlažby na venkovní povrchy hovoří několik faktorů. Jde především o dlouhou životnost, odolnost proti UV záření, odolnost proti mrazu, snadný úklid a v neposlední řadě také o přijatelnou cenu. Ale i zde platí pravidlo správného výběru. Ne každá dlažba je

 • Druhy řešení balkonů a teras +

       Balkony, terasy a lodžie se realizují za použití různých druhů skladeb hydroizolačních, konstrukčních a nášlapných vrstvev. Z hlediska zákazníka bývá velmi důležitý estetický faktor, funkční záležitosti bývají přenechány projektantovi nebo stavební firmě k vyřešení. Z tohoto důvodu zde budeme rozlišovat druhy řešení především podle provedení vrchní (viditelné) vrstvy. Jednotlivé varianty popisujeme na samostatných stránkách. Odkazy naleznete zde:

  Keramická dlažba 

  Betonové dlaždice

  Dřevo nebo plastodřevo 

 • Oprava balkonu nebo terasy s námi od A do Z +

  1. Úvodem

       Na této stránce se pokusíme popsat jak taková oprava balkonu nebo terasy probíhá. Jako příklad uvedeme terasu situovanou do ulice v pátém patře činžovního domu o výměře 20 m2.

  2. Poptávka zákazníka

       Prvním krokem vedoucím k realizaci opravy terasy je vždy zjištění zákazníka, že něco na terase není dobře. Projevem většinou bývá zatékání do bytů ležících pod terasou. Mnoho zákazníků se však rozhodne terasu opravit ještě dříve než dojde ke škodám v bytech pod terasou ležících, a to na základě viditelných vad terasy.

       V poptávce

 • Zábradlí +

       Zábradlí je součástí všech balkonů, teras nebo lodžií. Může být provedeno v různých podobách z různých materiálů. U starších budov (činžovní domy) bývá nejčastěji zábradlí provedeno jako vyzděné nebo ocelové různých tvarů. U budov postavených začátkem 20 století se začíná uplatňovat zábradlí tvořené kovovým rámem se skleněnou výplní. V různých modifikacích se tento typ  zábradlí používá na panelových domech z éry totality, ale i na moderních novostavbách dnešní doby.

       Při opravách balkonů a teras provádíme opravy nebo výměny různých typů zábradlí. Rozsah potřebných prací lze stanovit vždy až

 • 1
 • 2

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 6 hostů a žádný člen

 • Počasí Praha +

  Radar bouřky
 • 1